Welcome to our website !

Oribeans

Domain sẵn sàng chuyển nhượng

CONTACT

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Địa chỉ: 559 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội.
Lĩnh vực: Trồng và xuất khẩu nông sản

Contact person

  • Victor Nguyen
  • Tel 0912.268.046
  • Mail: nguyentrihien@gmail.com